MVO

Maatschappelijke betrokkenheid

Naast de belangenbehartiging van klanten, zet JB Accountants/ Jochem zich ook in voor de maatschappij;

• JB Accountants doet alle financiële administratie van de stichting Hope to Europe. Hope to Europe is een stichting van een zendelingenechtpaar die in heel Europa hoop, verlichting en Gods liefde verspreid op plekken waar mensen dat het hardst nodig hebben. Deze stichting is in Nederland opgezet en er wordt vanuit Berlijn geopereerd. JB Accountants is betrokken geweest bij het aanvragen van een ANBI-nummer en kwalificatie en het opzetten van de rekeningen voor onder andere giften.  Inmiddels is deze Stichting opgeheven.

• Jochem Budding is bestuurslid en penningmeester van v.v. Kesteren en beheert onder andere de rekeningen van zowel de vereniging als de ondersteunende stichting. Er wordt niets uitgegeven zonder toestemming van Jochem en zeker in een vereniging is dat een belangrijke en soms complexe taak. Vrijwilligers zijn van onschatbare waarde voor een vereniging.
Een andere belangrijke taak is het onderhoud van het sportpark. Niet voor niets dat het klusteam volledig in gesponsorde kleding van JB Accountants loopt.

Voor meer informatie, kijk op www.vvkesteren.nl

foto klusteam

• Ook is Jochem bestuurslid en penningmeester van de Oranjevereniging Kesteren. Nadat het een aantal jaren stil gelegen had in Kesteren, heeft de Dorpstafel weer een start gemaakt met het organiseren van activiteiten op (toen nog) Koninginnedag. Inmiddels heeft Kesteren weer zijn eigen Oranjevereniging. En die heeft in april van zich doen spreken door de organisatie van een echte Koningsdag. Want het is van belang dat er wat gebeurt in het dorp!

• Als lid van de oudercommissie van hervormde basisschool De Wegwijzer uit Kesteren draagt Jochem ook hier zijn steentje bij aan de samenleving. Het begeleiden van de Avondvierdaagse, de organisatie rond de Aubade en het uitzetten van het verkeersexamen behoren tot zijn takenpakket.

Contact

Mob. 06 21 81 55 87
Fax.   084 87 444 74

info@jb-accountants.nl

 

20140426_110555 Koningsdag 2014

 

Back to Top